Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25)

Inkom från arbetsmarknadsdepartementet 1 juli 2012

Almega ser över remissen och återkommer med svar.