Förslag till utformning av tidsbegränsat stöd till digitalisering av biografer - redovisning från Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Inkom från Kulturdepartementet den 8 juni 2011

IT&Telekomföretagen avstod från att svara på remissen.