Ds 2012:16 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU - Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan

Almega ser över remissen och återkommer med svar.