Europeiska kommissionens två förslag till direktiv om dels vissa aspekter rörande avtal om leverans av digitalt inehåll dels vissa aspekter rörande avtal för försäljning av varor på nätet eller annars på distans

Almega ser över remissen och återkommer med svar.