EU-kommissionens rekommendation om eCall

Inkom från Näringsdepartementet den 27 januari 2012

IT & Telekomföretagen avstod från att svara.