Regeringens utkast till proposition Elektroniskt kungörande av författningar

Almega ser över remissen och återkommer med svar.