Remiss av departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.