Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - byte av benämningar på lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning (Ds 2016:14)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.