Remiss av Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.