Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.