Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen (Ds 2011:36)

Inkom från Socialdepartementet den 11 november 2011

Almega ser över remissen och återkommer med svar.