Departementspromemorian Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik

Inkom från Socialdepartementet den 23 januari 2012

Almega ser över remissen och återkommer med svar.