Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklulsive långsiktigt klimatmål

Almega ser över remissen och återkommer med svar.