Remiss av promemorian "Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation"

Almega ser över remissen och återkommer med svar.