Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn

Almega ser över remissen och återkommer med svar.