What is an individgaranti? Synen på lönebildning i utlandsägda företag.

I den här intervjuskriften möter läsaren ett antal ledande företrädare för utlandsägda tjänsteföretag. De anser att den svenska lönemodellen är föråldrad och ett växande irritationsmoment, även fast de har lärt sig att leva med de svenska kollektivavtalen. Med det utländska perspektivet mejslas problemen med den svenska lönebildning fram än tydligare.

Att det svenska näringslivet under de senaste 30-40 åren gått igenom en total förändring är det nog inte många som förnekar. Men på det oerhört viktiga löneområdet har utvecklingen stått mer eller mindre stilla. Fortfarande finns tarifflöner på arbetsmarknaden och fortfarande träffas löneavtal som innehåller generella höjningar. Och stora höjningar av lägstalöner förhindrar effektivt många ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Denna föråldrade lönemodell är ett växande irritationsmoment för Sveriges många tjänsteföretag. Inte minst för utlandsägda företag med kunder och verksamhet i hela världen vållar agerandet på den svenska arbetsmarknaden problem. Etableringar i andra länder kan framstå som mer lockande alternativ och en planerad expansion i Sverige kanske istället blir en satsning någon annanstans.

I den här intervjuskriften får vi möta tio företrädare för utlandsägda tjänsteföretag.

Hur ser de på den svenska lönebildningen? Vilka är de tunga frågorna? Vad anser de om kollektivavtal och individuell lönesättning? Och hur ska individgaranti och stupstock förklaras och försvaras på en gränslös arbetsmarknad?

Ladda ned rapporten (PDF)