Vision om oberoende utvärdering av vård och omsorg ur flera perspektiv

Det är idag stora olikheter i landet när det gäller uppföljning och redovisning av kvalitet i vård och omsorg, liksom skillnader mellan hur man följer upp privata respektive offentliga vårdgivare. Behovet av nationella system är därför stort, och bör organiseras efter en fastslagen modell.

Denna rapport är resultatet av projektet Oberoende utvärdering av vård och omsorg. Projektet har finansierats av Vårdföretagarna och genomförts i samverkan mellan Vårdföretagarna och Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ mot bakgrund av nedanstående problembeskrivning. Kontaktpersoner för rapporten är Anne-Sophie Sjöberg, Vårdföretagarna och Beata Forsberg, SIQ.

 

Ladda ned rapporten (PDF).