Varken industrin eller tjänstesektorn vinner på en dålig avtalsrörelse 2010

Tillverkningsindustrin har under mycket lång tid setts som tillväxtmotorn i den svenska ekonomin. Detta synsätt baserar sig på att produktivitetstillväxten har varit högre i tillverkningsindustrin jämfört med tjänstesektorn. Den här rapporten visar att detta är en alltför förenklad bild av det svenska näringslivet och att en strukturomvandling inleddes i mitten av 1990-talet där investeringar i immateriella tillgångar har blivit allt viktigare.

Immateriella investeringar utgörs främst av kunskapsintensiva tjänster, men ingår inte i nationalräkenskaperna. Beräkningar visar att de har ökat avsevärt i det svenska näringslivet och varit mycket viktiga för produktivitetstillväxten. Rapporten visar att tjänstesektorn stod för 51 procent av de immateriella investeringarna i näringslivet, medan motsvarande siffra för tillverkningsindustrin var 44 procent. Således var det tjänstesektorn som investerade mest i immateriella tillgångar. Samtidigt har immateriella investeringar varit betydligt större än de materiella i tillverkningsindustrin, vilket tyder på att investeringar i tjänster har varit viktiga för produktivitetsutvecklingen. Då investeringar är nödvändiga för att skapa framtida tillväxt framstår det inte som om det endast är tillverkningsindustrin som är motorn i den svenska ekonomin.

Ladda ned rapporten (PDF)