Valfriheten drivs av samhällsutvecklingen och skapar inflytande och tillväxt

System för valfrihet till offentligt finansierade tjänster har etablerats i allt högre grad i Sverige – framför allt inom skola, omsorg och sjukvård. Ser man tillbaka något årtionde är det stora steg som tagits och flera lagar, bl a lagen om valfrihetssystem (LOV), finns på plats. Samtidigt finns det fortfarande en stor potential att utöka valfriheten till fler områden som omfattar både enskilda medborgare och företag.

För Almega är det viktigt att sätta in valfrihetsreformerna i ett vidare sammanhang:

  • Vad innebär valfrihet i förlängningen för användarna av offentliga tjänster – medborgare och företag – och offentliga myndigheter och leverantörer?
  • Hur stimuleras en utveckling som genererar ett bestående värde till samhället?
  • Vilka nya områden är lämpliga för valfrihet och vilka är de viktigaste skälen för detta?

 Ladda ned rapporten (PDF)

Denna rapport finns även på engelska - Freedom of choice