Vad är rättvisa löner och för vem

Undersökningen är tydlig. En majoritet, 6 av 10, anser att det mest rättvisa är att löneökningen ska bestämmas genom individuella samtal mellan den anställde och chefen.

Färre än 1 av 10 anser att det är mest rättvist att den egna löneökningen bestäms genom centrala fackliga förhandlingar utan den anställdes medverkan.

Läs rapporten (pdf)