Utveckling RUT 2007-2012

Den 25 januari presenterade Almega nya siffror över utvecklingen i Hemservicebranschen i Rapport Morgon. De visar bl.a. att det arbetar nära 15.000 personer i branschen vilket omräknat till heltidstjänster summerar till strax under 10 000.

Av de anställda i branschen kommer två av tre från arbetslöshet eller svartarbete enligt arbetsgivarna. Cirka  80% är kvinnor och 40% av medarbetarna är födda utanför Sverige. En halv miljon svenskar köpte RUT tjänster under 2012.

Läs hela rapporten (pdf)