Utbildningsföretagens årsrapport 2014

Ökad globalisering och digitalisering slår ut och förändra mängder av jobb. Den här rapporten visar tre alarmerande brister i Sveriges omställningsförmåga.

För det första har könsskillnaderna mellan kvinnor och män har aldrig varit större vad gäller andelen av befolkningen som deltar i utbildning. Hela 36 procent av kvinnorna och bara 22,1 procent av männen 25 till 64 år har deltagit i en utbildning. År 2005 var skillnaden 10 procentenheter mellan könen, vilket vidgats till 15,7 procentenheter år 2014 – hela perioden till kvinnornas fördel.

Könsskillnaderna är mindre bland arbetslösa och drivs nästan uteslutande av låg andel som genomgått utbildning bland anställda män. En orsak kan vara att bland chefer och specialister har 35,4 procent genomgått en utbildning, medan bara 15 procent av maskinoperatörerna och industriarbetarna har gjort det samma.

Sveriges andra kunskapsklyfta är att urbana hipsters drar ifrån landsbygden. Sedan finanskrisen faller kunskapsinvesteringarna i glesbygd.

Den tredje kunskapsklyftan är mellan inrikes och utlandsfödda. Särskilt oroande att 227 000 utlandsfödda saknar arbete och har högst förgymnasial utbildning. Anmärkningsvärt nog har antalet platser på Grundvux minskat när behoven ökar.

Utbildningsinvesteringarna måste öka. Ett sätt att underlätta för företag att investera i medarbetarna är att börja betrakta utbildningsköp som en investering. Då skulle investeringarna kunna dras av, vilket inte är möjligt idag.

Vuxenutbildningen måste även effektiviseras. Konkurrensutsättningen av SFI har avstannat trots stora vinsterna. Academedia lyckades exempelvis att höja andelen som slutför SFI från 61 till 81 procent när verksamheten och befintlig personal övertogs i en kommun. Samtidigt sparade företaget 6 miljoner åt kommunen. Ett litet medskick om hur utbildningsföretag kan göra skillnad.

Li Jansson,
branschansvarig Utbildningsföretagen