Undersökning om attityder till RUT-avdrag

Almega har låtit göra en undersökning om attityder till RUT-avdraget i Stockholm, Göteborg och Malmö. 2209 personer har svarat. Undersökningen visar hur de olika partiernas sympatisörer ställer sig till RUT-avdraget.

Det är ett fortsatt starkt stöd för RUT-avdraget bland befolkningen. 66 procent är positiva till avdraget medan 26 procent är negativa.

Bland gruppen blockosäkra väljare, de som uppgett att det kan tänka sig att rösta på minst ett parti från vardera blocken, är 75% positiva till RUT-avdraget och 16% negativa.

Det finns en stor del, om än i minoritet, bland de socialdemokratiska väljarna som är positiva till RUT-avdraget. 42% är positiva medan 49% är negativa. I Göteborg är siffrorna för omvända. Fler s-väljare i Göteborg är positiva till RUT-avdraget än de som är negativa, 48 respektive 42 procent.

Miljöpartiets väljare går emot partilinjen. Hos mp:s väljare är 55% positiva till RUT-avdraget och 35% negativa. I Malmö går Miljöpartiets väljare kraftigt emot partiledningen. 64procent är positiva till RUT-avdraget och 22% negativa.

RUT Stockholm (pdf)

RUT Malmö (pdf)

RUT Göteborg (pdf)

RUT Stockholm, Götebrog &Malmö (pdf)