Trygghet och anställningsbarhet - evidensbaserade vägar till fler innanförskapsområden

Botkyrkamodellen med upphandlade trygghetsväktare - bra för integrationen

Otryggheten i utanförskapsområden är en av Sveriges största samhällsutmaningar. Brottsutsatthet och otrygghet försämrar de boendens anställningsbarhet. Samtidigt arbetar 91 procent av de boende i Rinkeby i tjänstesektorn, vilket innebär att trygghetsskapande åtgärder blir allt viktigare för att säkerställa tjänsteföretagens kompetensförsörjning.

Ett innovativt sätt att arbeta med trygghetsfrågor är att införa Botkyrka-modellen. Genom att upphandla så kallade trygghetsväktare får helhetsansvaret för tryggheten i kommunen kan verksamheten byggas långsiktigt och utifrån relationer med polis, skola och räddningstjänst.

Läs mer i rapporten eller den artikel med Almega och Säkerhetsföretagen som publicerades på  Dagens Samhälle den 16 december 2015.
Länk till artikel: väktare ökar tryggheten i utanförskapsområden