Tjänsteforskning efterlyses - en granskning av forskningspropositionen

Vi lever idag i ett tjänstesamhälle där tjänstesektorn sysselsätter 80 procent av arbetskraften och fyra av fem nystartade företag är tjänsteföretag. Denna rapport är en kritisk granskning av 2008 års forsknings- och innovationsproposition som lyfter fram de luckor den har rörande tjänstesektorn.

Ladda ner rapporten (pdf)

Tyvärr missar regeringen att lyfta jobbskapande forskningsområden i forsknings- och innovationspropositionen. Därmed försitter regeringen ett gyllene tillfälle att se till att Sverige kommer stärkt ur lågkonjunkturen.

Sverige har hittills saknat strategiska satsningar på forskning som utgår från tjänsteverksamheters behov, och det saknas en nationell tjänsteforskningsstrategi. Andra länder har vaknat och sett att tjänster, oavsett var de produceras, är viktiga för tillväxten och infört strategiska nationella satsningar för detta; Irland, Tyskland, Finland, Danmark och så vidare.

Det som är mest akut är att skapa en nationell forskningsstrategi med tjänster i fokus - oavsett var de produceras. Med en sådan fungerande forskningsstruktur, som utgår ifrån tjänsteverksamheters behov, skulle Sverige kunna bli ett framgångsland när det gäller tjänsteverksamheter, med ökad välfärd i spåren.
Den forskning tjänsteverksamheter efterfrågar är bland annat forskning om kundrelationer och kundinvolvering i affärsprocesserna, tjänstekvalitet, samt arbetsmetoder. Detta stämmer också väl med de områden där tjänsteföretagen måste vara konkurrenskraftiga. Mer om detta återfinns i rapporten "Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället - omaka par eller perfect match?" (Almega mars 2008).

Förhoppningen är att riksdagsbehandlingen av propositionen leder till förbättringar och att det efterföljande arbetet rättar till de värsta misstagen.