Sveriges unika friskolor

Syftet med denna skrift är att öka kunskaperna om landets fristående skolor – berätta hur de har uppkommit, vilka behov de fyller och varför de bör uppmuntras i stället för att motarbetas.

Sveriges utbud av fristående skolor är i många avseenden unikt. Även i andra länder finns det skolor som drivs av fristående aktörer, men oftast är det dyrt att välja dessa skolor. I Sverige har elever som går i fristående skolor rätt att ta med sig sin del av de resurser kommunen satsar på skolutbildning. Detta system – ibland kallat för skolpeng – gör det möjligt också för vanliga familjer att välja någon annan skola än de som kommunen driver.

Sedan »skolpengen» infördes har det skett en spännande utveckling inom utbildningsområdet. Möjligheten att starta fristående skolor har i praktiken öppnat ett nytt område för privat tjänsteproduktion. Under de senaste åren har det utvecklats nya utbildningstjänster som inte fanns tidigare. Betydelsen av dessa tjänster kommer att visa sig först på några års sikt. Det är knappast någon djärv gissning att en del av dagens relativt okända skolentreprenörer i framtiden kommer att bli kända företagarprofiler. Deras företag kommer med tiden att växa och utbilda allt fler.

Klimatet för fristående skolor har troligtvis aldrig varit bättre. Men tyvärr finns det krafter som vill bromsa utvecklingen och begränsa valfriheten inom utbildningsområdet. Syftet med denna skrift är att öka kunskaperna om landets fristående skolor – berätta hur de har uppkommit, vilka behov de fyller och varför de bör uppmuntras i stället för att motarbetas.

 

Ladda ned rapporten(PDF).