Så jobbar vi i media - anställningsformer i mediebranschen

Medieföretagen vill medverka till en framåtsyftande diskussion kring utvecklingen i mediebranschen, inte minst vad gäller förutsättningarna för det journalistiska arbetet. För att ge en bild av dagens mediearbetsmarknad har Medieföretagen därför genomfört en enkätundersökning bland 87 utvalda medlemsföretag som tillsammans sysselsätter över 16 000 personer.

Läs rapporten här