Rör inte min lön - Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Undersökningen bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Ledarna och Almega. Intervjuerna med unga förvärvsarbetande har genomförts inom ramen för Novus webbpanel under perioden 8 – 18 maj 2009.

Målgruppen är unga förvärvsarbetande 25 – 30 år (arbetar heltid eller deltid, ej egenföretagare) och omfattar totalt 1 500 intervjuer i hela Sverige med unga förvärvsarbetande samt knappt 200 intervjuer med företrädare för arbetsmarknadens parter. Intervjuerna med fackliga ombudsmän och Svenskt Näringslivs representanter har genomförts per telefon under samma tidsperiod.

Läs rapporten (pdf)