Rör inte min lön

Unga ratar dagens lönemodell. Det finns ett stort missnöje bland unga yrkesarbetande med hur lönen bestäms. De anser att de inte kan påverka sin löneutveckling tillräckligt mycket. Istället för centralstyrda modeller vill 8 av 10 av dagens 25–30-åringar ha individuell lönesättning. Men glappet är stort mellan de ungas attityder och den verklighet som råder. Det visar denna undersökning som gjorts av Novus Opinion.

Almega och Ledarna har tillsammans tagit initiativ till undersökningen. Att vi som representanter för både fack och arbetsgivare delar varandras syn på lönebildning visar att en modernisering av den svenska lönebildningen inte är en fråga om att gynna vissa intressen, utan av betydelse för Sveriges ekonomi som helhet.

Vi menar att det är ohållbart med en modell som har så svagt stöd hos nästa stora generation i arbetslivet. Lönenivå är en sak, men undersökningen visar att de unga är missnöjda med hur det går till när lönen bestäms. Det är betydligt allvarligare. Lönen värderar och synliggör arbetsinsatsen. En medarbetare som upplever att det inte påverkar lönen om man gör ett bra eller dåligt arbete kommer knappast att vara motiverad att göra sitt yttersta. En lönemodell ska stödja utveckling och tillväxt, både av företag och av den enskilde medarbetaren. Det tjänar alla på.

Förvånansvärt nog visar undersökningen att fack och arbetsgivarorganisationerna i stort håller med de unga. I tjänstemannafacken är fler än hälften för en mer individuell lönesättning än idag. Även inom LO finns förespråkare; så många som 3 av 10 vill se en mer individuell lönesättning. På arbetsgivarsidan finns ett nära 100-procentigt stöd. Ändå släpar verkligheten efter.

Tiden är därför mogen att i den avtalsrörelse som nu har startat, ta ansvar för en modernisering av lönebildningen i Sverige. Målet för arbetsmarknadens parter måste vara att lönebildningen går i takt med tiden och speglar det samhälle och de attityder som finns.

 

Ladda ned rapporten (PDF)