Offentlig köpkraft som tillväxtmotor - ett dynamiskt perspektiv

Den offentliga sektorn besitter en betydande köpkraft som kan användas i näringspolitiska syften. När det offentliga köper mer av det privata växer fler företag och därmed nya tjänster. Detta skapar jobb och tillväxt.

Det är dags att sluta se på den offentliga sektorn som tärande, och istället som en möjlighet till nya tjänsteinnovationer, förnyelse och utveckling. När vi ser sektorn som branscher med utvecklingspotential och framtida exportsuccéer blir den offentliga verksamheten en resurs och inte en besvärande kostnadspost. Det finns många exempel på företag som startat sin resa i eller tack vare den offentliga sektorn. Denna rapport beskriver ett par av dem.

 

Ladda ned rapporten (PDF)