Mer vård för pengarna

Vård- och omsorg är Sveriges i särklass största bransch med omkring 665 000 sysselsatta. Att öka produktiviteten, kvaliteten och den sammanlagda effektiviteten i branschen är därför av största vikt för välfärden, jobben och tillväxten.

Hur ska det gå till? Kan man öka produktivitet och kvalitet samtidigt? Kan ett nytänkande innovationsarbete med fokus på gränsöverskridande organisationer skapa en ny utvecklingsvåg för branschen? Vad krävs för att detta ska ta fart? Vilken betydelse kan företagen ha i denna utveckling?

 Ladda ned rapporten (länk till Tillväxtverkets webbplats)