Mål bortom märket

I denna rapport tecknas en bakgrund till varför kollektivavtal och lönebildningen på svensk arbetsmarknad måste utvecklas och få en ny struktur. Rapporten avslutas med Almegas fem utgångspunkter för en moderniserad lönebildning inför avtalsrörelsen 2010.

Nu börjar upptakten inför avtalsrörelsen 2010, och diskussionerna lär gå höga om vem som ska sätta det så kallade märket och på vilken nivå detta märke ska ligga. För den stora och växande tjänstesektorn känns denna diskussion gammal- modig och allt mer ointressant. Och frågan om kollektivavtalens framtid blir allt mer brännande, där inte minst tjänsteföretagen ställer kravet på att avtalen måste fungera i den tid där de ska användas. Många kollektivavtal har en konstruktion som gör att de hindrar en utveckling av företag och medarbetare. Det är en position som är ohållbar i längden. Utvecklas inte avtalen går den svenska modellen under.

Avtalsrörelsen 2010 handlar inte om att nå snabba uppgörelser. De avtal som sluts gäller för flera år framöver, och de måste ha en hållbarhet över tid och konjunkturer. Avtalen kan hjälpa eller stjälpa svensk tillväxt och de kan få arbetslösheten att minska eller öka. Därför är det av enorm betydelse att parterna på svensk arbetsmarknad har den verklighet som svenska företag och medarbetare lever i för ögonen, och inte tittar i backspegeln.

I denna rapport tecknas en bakgrund till varför kollektivavtal och lönebildningen på svensk arbetsmarknad måste utvecklas och få en ny struktur. Rapporten avslutas med Almegas fem utgångspunkter för en moderniserad lönebildning.

Rapporten bygger på undersökningar och rapporter som under senare år har presenterats av Almega och våra samarbetspartners. Den är därmed en sammanfattning av en del av den diskussion om lönebildningen i Sverige som Almega fört under en rad av år.

 

Ladda ned rapporten (PDF)