Låt fler förmedla mer

Almega vill med denna rapport föra fram förslaget på ett pengsystem för effektivare jobbmatchning där den arbetssökande själv väljer sin partner i jakten på nytt arbete.
Den svenska arbetsförmedlingen fungerar dåligt. Detta bildar ett hinder för växande tjänsteföretag. Även för arbetssökande leder kontakt med arbetsförmedlingen sällan till ett nytt jobb.

Ladda ner rapporten (pdf)

Almega föreslår att Sverige tar intryck av de länder som öppnat upp för en mångfald av leverantörer inom den offentligt finansierade arbetsförmedlingen. Ett system med förmedlingspeng där arbetssökande kan välja tjänster från olika leverantörer skulle möjliggöra fler individuella lösningar och starkare drivkrafter till effektiv matchning.

I denna kortrapport följer en kort redogörelse om erfarenheter från andra länders arbetsförmedlingssystem. Genom att börja blicka utåt hoppas Almega på en konstruktiv politisk diskussion som inte fastnar i redan upparbetade positioner utan tar sin utgångspunkt i en vilja att se till att fler kommer i arbete.