Kostnadsindex för bevakningsföretag

Almega och Statistiska Centralbyrån tar gemensamt fram ett unikt kostnadsindex för bevakningstjänster.

Almega har anlitat Statistiska Centralbyrån, SCB, för att ta fram ett oberoende kostnadsindex för bevakningstjänster. En arbetsgrupp med representanter från bevakningsföretagen har tillsammans med experter från SCB analyserat fördelningen mellan olika typer av kostnader för att bedriva bevakning och resultatet ser ni i index, länkat nedan.

SCB mäter två gånger per år, per den 1 april och per den 1 oktober, hur företagens kostnader förändras över tiden. Resultatet publiceras på Almegas hemsida så fort SCBs arbete är färdigt, normalt omkring den 1 maj respektive 1 november. Indexet kan fungera som underlag och stöd i förhandlingar mellan bevakningsföretag och beställare om prisjusteringar.

Oktober 2015 (pdf)

Tidigare rapporter

April 2015 (pdf)
Oktober 2014 (pdf)
April 2014 (pdf) 
Oktober 2013 (pdf)
April 2013 (pdf)
Oktober 2012 (pdf)
April 2011 (pdf)
Oktober 2011 (pdf)
April 2011 (pdf)
Oktober 2010 (pdf)
April 2010 (pdf)
Oktober 2009 (pdf)
April 2009 (pdf)