Kartläggning av forskning om tjänster

Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse för tillväxten. Tjänster produceras i alla företag oavsett bransch och är självklart för att utveckla affärslösningar som marknaden efterfrågar.

  • Hur står det då till med den tjänsterelaterade forskningen?
  • Finns det offentlig forskning som kan stödja och utveckla det nya viktiga tjänsteinnehållet i ekonomin och hur ser den i så fall ut?

Behovet av en kartläggning på området i syfte att dels presentera en bild av vilken forskning om tjänster och tjänsteinnovationer som bedrivs vid svenska universitet och högskolor och dels att dra slutsatser om hur väl forskningen anses täcka behoven identifierades.

Bilden som kommer fram i rapporten är att tjänsterelaterad forskning spänner över flera områden, har varierande rubriker och finns inom alla fakulteter, inte minst inom det tekniska området.

Rapporten som är framtagen av Christina Johannesson, FBA Holding AB, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen ska ses som en pusselbit på vägen för att synliggöra och ytterligare diskutera begreppet tjänsteforskning.

Maria Anvret
Chef
Forskning och Innovation,
Svenskt Näringsliv

Eva-Karin Anderman
Ansvarig
Innovation och Forskning,
Almega

Johan Ancker
Chef
Industriell Utveckling,
Teknikföretagen