Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället - omaka par eller perfect match?

Vad betyder innovation i ett tjänsteföretag, där det inte i första hand är varor och tekniska produkter som ska produceras?

Ladda ner rapporten (pdf)

Den totala ekonomin stiger trendmässigt. Hälften av svensk BNP bygger på tjänster. 330 000 jobb har skapats i tjänstesektorn på 10 år. 4 av 10 svenskar arbetar i privat tjänstenäring och av alla nya företag som etableras i dag är 8 av 10 tjänsteföretag. 26 procent av Sveriges export är tjänsteexport. Innovationer har en avgörande betydelse för tillväxten i samhällsekonomin. Genom det förnyelsearbete som sker inom företagen, forskningen och i samhället i övrigt skapas nya möjligheter för tillväxt.

Ur ett historiskt perspektiv har vi kunnat se hur olika sektorer har svarat för tillväxten i vår ekonomi. I mitten av förra seklet dominerade de teknikbaserade industriföretagen nästan helt näringslivet och vår syn på näringslivsutveckling. Många av våra industriföretag baserade på tekniska innovationer växte till att bli globalt ledande. På 1960-talet började industrins andel av ekonomin minska och det var helt andra typer av företag som i ökad utsträckning bidrog till tillväxten. Under de senaste decennierna är det snarare tjänsteföretag baserade på olika slags serviceinnovationer som växer till att bli internationellt ledande, till exempel Capio, Carema, Clas Ohlson, EF EduCation, H&M, Ikea, Oriflame, Metro och Securitas.

Tillväxten i dessa företag drivs i huvudsak av organisatoriska, finansiella och olika slags servicebaserade innovationer, det vill säga helt andra innovationer än de som en gång var drivande för de teknikbaserade företagens tillväxt.