Innovationer i vård och omsorg

En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg.

För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska metoder för att arbeta med kvalitet. Vi behöver bli bättre på att mäta, jämföra, utvärdera och åtgärda. Därför driver Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas Riksförbund det gemensamma programmet Framtidens vård, skola, omsorg som ska syfta till att stärka och vidareutveckla kvalitetsarbetet och kvaliteten inom välfärden.

Inom programmet arbetar man med tre huvudspår:

  • Kvalitetsutveckling
  • Innovation
  • Utvecklade samhällskontrakt

Läs rapporten: Innovationer i vård och omsorg (pdf)