Innovation i kunskapsintensiva tjänsteföretag

En undersökning om innovation i 247 Kunskapsintensiva tjänsteföretag i maj 2009.