I arbetslinjens tjänst

Denna rapport sammanfattar hur ett antal nyckelbranscher inom tjänstesektorn arbetar för att hålla Sverige i arbete. Rapporten identifierar för varje bransch ett antal politiska förändringar som, om de genomfördes, skulle innebära att utanförskapet skulle minska snabbare.

Ladda ned rapporten (pdf)

Trots att Sverige idag befinner sig på toppen av en högkonjunktur står stora delar av den arbetsföra befolkningen utan arbete. Insatser för att minska detta utanförskap är politiskt mycket angelägna.

Debatten om hur utanförskapet ska brytas har hittills handlat mycket om incitamenten till arbete och företagande. Vad som inte fått lika mycket uppmärksamhet är alla de tjänsteföretag som har som sin normala affärsverksamhet att hjälpa människor till ett aktivt deltagande i arbetslivet. Exempel på denna typ av företag är bemannings-, företagshälsovårds-, vård-, friskvårds- och utbildningsföretag. Många av dessa företag är organiserade inom ramen för Almega.