Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa

En rapport om hushållsnära tjänster i Europa och USA

Fler än fyra av tio arbetar inom den privata tjänstenäringen. 330 000 fler sedan 1993, under en period då den totala sysselsättningen endast ökade med 250 000 svenskar. Den privata tjänstenäringen svarar för en fjärdedel av exporten, två tredjedelar av näringslivets produktion och hälften av Sveriges BNP. Fyra av fem nystarter är tjänsteföretag. Tjänstesektorns betydelse för Sveriges framtida välstånd, välfärd och arbetstillfällen kan inte överskattas.

Vad är då en tjänst? Den kan vara lite svårfångad. Vid jämförelse med en bil, ett kullager eller en dator du får levererat i en pappkartong framstår tjänsten som lättflyktig. En av tjänstens karaktärsdrag är just att den är omedelbar. Ofta personalintensiv och specialiserad. Går inte att lagra eller massproducera. Den är individuell. Unik. Detta kräver att tjänsten betraktas ur ett nytt perspektiv; både som del av ekonomin i stort och som avgörande för hur framtidens arbetsmarknad organiseras.

Almega organiserar och företräder landets tjänsteföretag. Vi vill att tjänsten får den uppmärksamhet den förtjänar. Som byggare av det svenska välståndet. Som utvecklare av den gemensamma sektorn. Som skapare av framtidens företag och jobb.

Tjänsteföretagen erbjuder Sverige möjligheten att bli ett bättre och rikare land att leva i. Men det kräver ett nytt perspektiv; med målet att omvandla Sverige till en ständigt växande tjänsteekonomi och modet att ta de nödvändiga politiska beslut som krävs för att bereda vägen för nästa generation av svenska företagssuccéer.

 

Ladda ned rapporten (PDF).