Hemservicebranschen februari 2009 - attityder och fakta

Almega har under flera år drivit frågan för en skattereduktion för hushållsnära tjänster. Som bransch- och arbetsgivareorganisation för hemserviceföretagen är det därför med stor glädje vi ser resultaten av den branschutveckling som skett sedan införandet av skattereduktionen.

Av de som köper hushållsnära tjänster idag är 9 av 10 nöjda med sin leverantör och kvaliteten på tjänsterna. Det är en tjänst vars efterfrågan ökar och som underlättar vardagen för många.

Idag köper 255 000 hushåll dessa tjänster och de kommer från alla samhällsgrupper och från hela landet. Intresset ökar konstant och det är de seriösa företagen som drar nytta av denna skattereduktion. Samtidigt är detta en reform med många vinnare. Det går inte längre att bortse från de samhällsekonomiska effekterna som skapas när en hel bransch visar på stark ekonomisk tillväxt. Särskilt när det sker mitt i en lågkonjunktur.

Det har tydligt gynnat framväxten av företag (cirka 5 000 enligt Skatteverket, 2007) och i synnerhet kvinnligt företagande. Efterfrågan och nyföretagandet har lett till att det skapas många nya arbetstillfällen. Företagen har det senaste halvåret anställt fler än tidigare och där 9 av 10 nyanställda kommer från tidigare arbetslöshet. Både Almega och majoriteten av hemserviceföretagen är positiva till att fler tjänster och branscher kan gå samma väg till mötes som denna bransch. En skattereduktion är en mycket bra lösning för att skapa tillväxt och gynna seriösa företag. Samtidigt är det inte självklart att fler tjänster ska ingå under skattereduktionen som utformats specifikt för hushållsnära tjänster. Men att systemet som sådant ger väldigt positiva effekter på arbetskraftsintensiva tjänster är hemservicebranschen ett tydligt kvitto på.

Ladda ned rapporten (PDF)