Från järnskatt till hjärnskatt?

I juni 2007 samlade Almega en rad forskare, företagare och debattörer till ett seminarium, där den övergripande frågan var om det svenska skattesystemets struktur behöver ändras med tanke på den framväxande tjänstesektorn. I denna rapport har vi sammanställt en rad intressanta inlägg från seminariuet rörande skatter.

Ladda ner rapport (pdf)

Rapport från skattedagen den 11 juni 2007

Ämnet är angeläget. Idag jobbar fler än fyra av tio i Sveriges tjänsteföretag. Den privata tjänstenäringen svarar för åttio procent av alla nystartade företag, en fjärdedel av all export, två tredjedelar av näringslivets hela produktion och hälften av Sveriges BNP. I en sådan ekonomi blir det allt viktigare att rikta mer uppmärksamhet mot tjänsteföretagens förutsättningar. Det gäller inte minst frågan om skattesystemets utformning.

Vi har ett skattesystem som byggdes upp under en tid då näringslivet såg helt annorlunda ut än det gör i dag. Företagsbeskattningen medger till exempel avskrivningar på maskininvesteringar men inte på investeringar i kompetens. I industrin ligger personalkostnaderna runt 3 procent av de totala kostnaderna. I tjänsteföretag ligger de runt 85 procent. Hög skatter på arbete hämmar därmed tillväxten i den personalintensiva tjänstesektorn. Det finns fler exempel. Det är Almegas uppfattning att vi behöver en översyn av det svenska skattesystemet.