Export i allmänhetens intresse

Almega tror att ett utnyttjande av potentialen i välfärdsproduktionen skulle kunna öppna för ett ökat nyföretagande med fokus på välfärdsproduktion i andra länder. Men detta förutsätter en näringspolitik som tar fasta på tjänsteföretagens stora potential och som öppnar för nya perspektiv på hur efterfrågade gemensamt finansierade välfärdstjänster kan utvecklas av privata aktörer.

Ladda ned rapporten (pdf)

Sverige är idag ett utpräglat tjänstesamhälle. Fyra av fem nya företag som startas är tjänsteföretag och cirka 80 procent av den verksamma befolkningen arbetar med tjänster och tjänsteproduktion. Utvecklingen av tjänstesektorn har sin grund i strukturförändringar av ekonomi, globalisering och ökad handel. Tjänstesektorns del av den svenska exporten ökar årligen och nya tjänstenäringar fortsätter att växa fram.

För att öka medborgarnas valfrihet och effektiviteten inom vård, skola och omsorg skedde ett antal politiska reformer i början på 1990-talet, vilket har resulterat i en framväxt av privata entreprenörer inom svensk välfärdsproduktion. Konkurrensen har ökat effektiviteten och drivit på utvecklingen av nya välfärdslösningar.

Nya företag inom skola, vård och omsorg har startats och skapat en mångfald av aktörer där medborgarens olika behov har stått i centrum. En ökad kvalitet och effektivitet i samband med nya idéer och ambitioner har präglat denna utveckling.

Utsikterna för svensk export av välfärdstjänster är goda, men förutsättningarna behöver förbättras. Konkurrens på lika villkor i offentligt finansierade verksamheter ökar mångfalden och därmed valfriheten i Sverige och lägger grunden för en internationalisering av svenska välfärdsföretag. Det finns goda möjligheter att kommersialisera och exportera denna kunskap.

Genom att följa den svenska utvecklingen till ett tjänstesamhälle med en ökad valfrihet och mångfald inom den svenska välfärdssektorn kan en ny och viktig tjänstenäring bidra till den svenska tillväxten.