Engagemang och entreprenörskap - 12 exempel på friskolornas mångfald

Almega Tjänsteföretagen och Friskolornas riksförbund har tillsammans tagit fram en broschyr där vi beskriver ett litet urval av landets friskolor. Broschyren berättar om fakta samt visar den mångfald och kraft som finns hos de svenska friskolorna och alla som jobbar där, såväl elever som lärare.

Ladda ned rapporten (PDF)