Det nya näringslivet

Hur ser samspelet mellan industrin och tjänstesektorn ut? Hur många och vilka i underleverantörsledet påverkas av produktionsutvecklingen i industribranscherna?

Almegas chefsekonom Lena Hagman och Unionens chefsekonom Daniel Lind har tillsammans arbetat fram denna rapport för att öka förståelsen för strukturomvandlingen i samband med globaliseringen samt för hur svensk ekonomi fungerar och vilka utmaningar den står inför.

Ladda ned rapporten (pdf)