Branschrapport sanering 2011

För andra gången presenterar Almega Serviceentreprenörerna en branschrapport för saneringsbranschen. Detta för att fortsätta att belysa branschens utveckling med hjälp av bland annat nyckeltal, branschstatistik och annan relevant information.

I rapporten återfinns förutom branschstatistiken en enkätundersökning framtagen för att sätta fokus på intressanta branschfrågor. Undersökningen riktade sig till saneringsföretagen inom Almega Serviceentreprenörerna och har i år extra fokus på frågor inom utbildningsområdet.

Vi vill också lyfta fram hur väl företagen i branschen har klarat sviterna efter den finansiella krisen och hur företagen breddar sitt utbud av servicetjänster.

Genom denna rapport klargör vi branschens utveckling och lyfter fram relevanta fakta för både företag, kunder och andra intressenter.

Läs rapporten här.