Att välja omställningsleverantör inom ramen för TRR Trygghetsrådet

Det senaste omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller sedan den 1 januari 1998 och har gjort det möjligt att välja annan omställningsleverantör än TRR. Detta avspeglas i paragraferna 11, 13 och 14 i avtalet.

Almega vill informera om vad de tre olika möjligheterna innebär i praktiken. För att du som företagare, facklig eller medarbetare ska göra ett välgrundat val som blir framgångsrikt för alla parter.

Läs hela skriften här (pdf)

Den tryckta broschyren kan beställas i webbshoppen under rubriken Informationsmaterial.

När ditt företag väljer annan omställningsleverantör än TRR fyller ni i och skickar in en blankett till TRR. Blanketten finns i tre olika versioner beroende på om ni har överenskommelse med facket eller inte. Som framgår av broschyren kan överenskommelse med facket träffas om att använda annan omställningsleverantör än TRR fortsättningsvis eller vid ett specifikt tillfälle.