Etiska riktlinjer

Medlemmar i Bransch personlig assistans omfattas av organisationens etiska riktlinjer.

Medlemmar i Bransch personlig assistans omfattas av organisationens etiska riktlinjer.

Bransch Personlig assistans arbetar för att skapa goda, konkurrensneutrala förutsättningar för privata assistansanordnare och värna de assistansberättigades rätt att välja vem som ska utföra assistansen.

Vi tar helt avstånd från fusk och oegentligheter och arbetar kontinuerligt för att motverka detta bland annat genom att ta fram egna förslag och föra en dialog med berörda myndigheter och departement om etik och kvalitetsutveckling. Bransch Personlig assistans har tagit fram etiska riktlinjer som samtliga medlemmar förbinider sig att följa.