Varsel på post- och flygplatsverksamhet

Almega Tjänsteförbunden har i årets avtalsrörelse erbjudit fackförbundet Seko löneökningar på 6,8 procent över tre år på avtalsområdet Kommunikation. Seko har valt att svara med att varsla om konfliktåtgärder på avtalsområdet som omfattar post- och flygplatsverksamhet.

Enligt de krav som Seko framfört till Almega kräver fackförbundet löneökningar på en bra bit över sju procent över 36 månader. Det är betydligt mer än märket på 6,8 procent som varit normen för de avtal som hittills slutits under årets avtalsrörelse.

– Sekos krav skulle innebära avsevärda extra kostnader för Almegas medlemsföretag jämfört med om vi skulle följa märket. Det är pengar som helt enkelt inte finns i redan hårt konkurrensutsatta branscher, säger Lars Friberg som förhandlar avtalet för Almega Tjänsteförbunden.

Sekos varsel omfattar fackets medlemmar på PostNord, Bring CityMail, Aviator Airport Sevices och Menzies Aviation. Varslet träder ikraft den 18 september kl 12.00.

– Det är ett väldigt omfattande varsel som Seko lagt. Det är helt oproportionerligt och kommer att orsaka stora problem för tredje part om Seko väljer att verkställa det, säger Lars Friberg.

I och med att Seko varslat om konfliktåtgärder kommer förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal nu att fortsätta under ledning av medlare från Medlingsinstitutet.

För ytterligare information:

Lars Friberg, avtalsansvarig Almega Tjänsteförbunden
Tel. 072- 572 6855, lars.friberg@almega.se

Madeleine Edberg, förhandlare Almega Tjänsteförbunden
Tel. 072-732 68 96, madeleine.edberg@almega.se

David Wästberg, presschef Almega
Tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.se