Strejkhotet inom post- och flygverksamhet är avvärjt

Almega Tjänsteförbunden och Seko har idag accepterat medlarnas förslag till nytt kollektivavtal för avtalsområdet Kommunikation som bland annat innefattar post- och flygverksamhet. Därmed är Sekos strejkhot undanröjt.

Det nya avtalet är på 38 månader och innehåller inga så kallade individgarantier, vilket varit en viktig fråga för arbetsgivarna. Avtalet följer den så kallade industrinormen och ger därmed en lönekostnadsutveckling motsvarande 6,8 % för företagen. Avtalet är, till skillnad från flera andra tecknade avtal på arbetsmarknaden, inte uppsägningsbart det sista året.

– Avsaknaden av individgarantier gör det möjligt för arbetsgivarna att fördela löneökningarna fritt och aktivt använda löneutrymmet för att premiera goda arbetsinsatser, säger Lars Friberg som förhandlat avtalet för Almega Tjänsteförbunden.

– Vi är glada att vi fått ett långt avtal i nivå med märket, utan individgarantier, och att vi tack vare medling lyckats undvika Sekos strejk som hade inneburit både stora kostnader för de drabbade företagen och problem för väldigt många människor, säger Lars Friberg.